SKK & TKK Kebhayangkaraan Krida Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
SKK & TKK Kebhayangkaraan Krida Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara, terdiri dari :
 •  SKK & TKK Pengetahuan Sidik Jari
 •  SKK & TKK Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan
 •  SKK & TKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 •  SKK & TKK Pengetahuan bahaya Narkoba


SKK & TKK Pengetahuan Sidik Jari
 

Untuk golongan Siaga 
ditiadakan.
 

Untuk golongan Penggalang
 1. SKK Pegetahuan Sidik Jari utuk golongan Penggalang, adalah  : Mengetahui bahwa setiap orang mempunyai ciri-ciri sidik jari yang tidak sama dengan orang lain.
   
 2. Gambar TKK Pengetahuan Sidik Jari untuk Penggalang adalah :


Untuk golongan Penegak
 1. SKK Pengetahuan Sidik Jari untuk golongan Penegak, adalah : Selain mempunyai SKK golongan Penggalang ditambah dengan : (1) Mengetahui apa kegunaan sidik jari.  (2) Mengenal jenis lukisan sidik jari.
 2. Gambar TKK Pengetahuan Sidik Jari untuk golongan Penegak, adalah  :


Untuk golongan Pandega 
 1. SKK Pengetahuan Sidik Jari untuk golongan Pandega : Selain mempunyai SKK golongan Penegak, ditambah dengan pengetahuan teknik dan cara pengambilan sidik jari.
   
 2. Gambar TKK Pengetahuan Sidik Jari untuk golongan Pandega :


SKK & TKK Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan 

Untuk golongan Siaga
ditiadakan  

Untuk golongan Penggalang 
 1. SKK Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan untuk golongan Penggalang, adalah dapat mengenal tulisan tangan dan tanda tangan. 
 2. Gambar TKK Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan untuk golongan Penggalang, adalah :

Untuk golongan Penegak 
 1. SKK Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan untuk golongan Penegak, adalah : Selain mempunyai SKK golongan Penggalang, ditambah dengan pengetahuan bahaya tanda tangan palsu.
 2. Gambar TKK  Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan untuk golongan Peenegak, adalah :


Untuk golongan Pandega
 1. SKK  Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan untuk golongan Pandega, adalah  : Selain mempunyai SKK golongan Penggalang, ditambah dengan pengetahuan bahaya tanda tangan palsu.
 2. Gambar Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan untuk golongan Pandega, adalah  :


 
SKK & TKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara (TKP) 


Untuk golongan Siaga 
ditiadakan

Untuk Penggalang, 
ditiadakan.
 

Untuk Golongan Penegak
 1. SKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara TPK untuk golongan Penegak :  1. Mengetahui apa arti dan guna TKP,  dan  2. Mengetahui apa saja yang terdapat di TKP.
 2. Gambar TKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara TPK untuk golongan Penegak, adalah  :

Untuk golongan Pandega
 1. SKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara TPK untuk golongan Pandega, adalah : Selain mempunyai SKK golongan Penegak, maka harus pula : (1) Mengetahui bagaimana bertindak terhadap TK, (2) Mengetahui bagaimana cara bertindak pertama dalam memberikan pertolongan pada korban manusia yang masih hidup. (3) Mengetahui cara pengamanan TKP (status quo).
 2. Gambar TKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara TPK untuk golongan Pandega, adalah  :  


SKK & TKK Pengetahuan bahaya Narkoba
 

Untuk golongan Siaga, 
ditiadakan.
 

Untuk golongan Penggalang
 1. SKK Pengetahuan Bahata Narkoba untuk golongan Penggalang, adalah  :  (1) Mengetahui berbagai jenis narkoba. (2) Mengetahui bahaya narkoba bagi kesehatan jasmani seseorang. (3) Mengetahui bahaya minuman keras dan alkohol.
 2. Gambar TKK Pengetahuan Bahata Narkoba untuk golongan Penggalang, adalah  :

Untuk golongan Penegak 
 1. SKK Pengetahuan Bahata Narkoba untuk golongan Penegak, adalah   : (1) Mengetahui tempat-tempat/instansi rehabilitasi penyembuhan penderita korban narkoba. (2) Mengetahui tentang kegunaan Narkoba untuk pengobatan kedokteran serta mengetahui tentang bahaya minuman keras dan merokok.
 2. Gambar TKK Pengetahuan Bahata Narkoba untuk golongan Penegak, adalah  :

Untuk golongan Pandega
 1. SKK Pengetahuan Bahata Narkoba untuk golongan Pandega, adalah :  Selain mempunyai SKK golongan Penegak, ditambah pengetahuan mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
 2. Gambar TKK Pengetahuan Bahata Narkoba untuk golongan Pandega, adalah  :


Selamat Memandu, Salam Pramuka.


Lihat entri/topik terkait :
Satuan Karya Gerakan Pramuka (Bentuk & Fungsi Pendidikannya),
Satuan Karya Gerakan Pramuka (Pimpinan, Pamong & Instruktur),
Satuan Karya Bhayangkara.
SKK & TKK Kebhayangkaraan Krida Tibmas (Ketertiban Masyarakat)
SKK & TKK Kebhayangkaraan Krida Lalu Lintas
SKK & TKK Kebhayangkaraan Krida Pencegahan dan Penanggulangan BahayaSumber :
Keputusan Kapolri No.  SKEP/595/X/2006.  Tanggal : 4 Oktober 2006
Tentang Buku Pedoman Syarat-syarat & Gambar TKK Kelompok Kebhayangkaraan.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama